درباره شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان

نیروی کار توانمند و سالم یکی از ارکان بی بدیل اقتصاد پویا بوده و پیشرفت صنعتی هر جامعه مرهون منابع انسانی سخت کوش ، خلاق و متبحر است . از تکالیف مندرج در فصل چهارم قانون کار ، حفظ و صیانت از نیروی انسانی در کارگاهها و پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی می باشد که شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان با بکارگیری دانش بازنشستگان بازرسی کار ، مشاوران مجاز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و سایر کارشناسان بنام کشور در این حوزه ، نسبت به پیاده سازی سیستم ایمنی و کنترل حوادث ، منطبق بر آخرین آیین نامه های حفاظتی و دستورالعملها و نیز استانداردهای داخلی و بین المللی اقدام می نماید. حضور افرادی چون آقای مهندس حاجی رستم با سابقه اثر بخش 15 ساله در سمت رییس بازرسی کار استان و دیگر همکاران مجرّب در زمینه ارزیابی و طراحی سامانه های ایمنی موجب گردیده ، شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان بتواند در اسرع وقت ، بهترین خدمات را با کمترین هزینه و با کیفیت مطلوب به کلیه کارفرمایان گرامی ارائه نماید.


international golden star for quality
iso 9001:2015
ohsas 18001:2007
iso 10004:2012
iso 14001:2015
تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان می باشد.