ارزیابی تهویه صنعتی


یکی از مهمترین فاکتورهای پیشگیری از بیماریهای شغلی ، کنترل میزان آلاینده ها و تلاش در حذف و یا کاهش عوامل زیان آور محیط کار می باشد . فقدان سیستم تهویه و یا عملکرد نادرست آن می تواند زمینه ساز بروز بیماریهای شغلی در کوتاه مدت و بلند مدت گردد. شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان ضمن ارزیابی تهویه صنعتی کارخانجات ، آماده طراحی و اجرای سیستم تهویه مطبوع با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی می باشد.


ارزیابی تهویه صنعتی-شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان می باشد.