تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار


با توجه به ماده 2 آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و الزام کارفرما به تشکیل کمیته و همچنین نقش سازنده کمیته مذکور در کنترل و پیشگیری از وقوع حوادث و بیماریهای شغلی ، شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان آمادگی دارد در زمینه چگونگی تشکیل کمیته و نحوه انتخاب اعضاء و همچنین تهیه صورتجلسات منطبق با دستورالعملهای وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با کارفرمایان گرامی همکاری نماید.


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان می باشد.