خدمات روابط کار و قراردادهای کارگری


انواع خدمات مشاوره ای قابل انجام در شرکت ما به شرح زیر می باشد:

ارائه مشاوره به کارگران و کارفرمایان محترم در محاسبه میزان حقوق و مزایا بر اساس کارکرد ، انواع قرارداد ها ، بازنشستگی پیش از موعد ، استفاده از بیمه بیکاری ، حوادث و بیماریهای ناشی از کار ، طرح طبقه بندی مشاغل و ...


خدمات روابط کار و قراردادهای کارگری-شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان می باشد.