روانشناسی صنعتی


وجود استرسهای شغلی بعنوان یکی از چالش های محیط های کاری و اهمیت شناخت دغدغه های کارکنان و یافتن راه حل های مناسب برای کنترل اثرات مخرب فشارهای روانی ، نشانگر ضرورت انجام مصاحبه با افراد و برگزاری جلسات روانشناسی صنعتی با روشهای نوین است . شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان  ضمن ارزیابی و مصاحبه نفر به نفر با تمامی پرسنل ، آماده ارائه راهکارهای مناسب و قابل اجرا جهت کنترل عوامل روانی محیط کار در راستای کنترل بیماریها و افزایش بهره وری سازمانی است .


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان می باشد.