معاینات ادواری سالیانه و تحلیل گزارشات


با عنایت به ماده 92 قانون کار و لزوم انجام معاینات ادواری سالیانه و حصول اطمینان از سلامت تمامی پرسنل در بخشهای مختلف کارخانه و اقدام سریع و مناسب در صورت مشاهده نشانه های بیماری در کارکنان ، ضرورت دارد انجام این موضوع مهم توسط شرکتهای معتبر و دارای صلاحیت و مجوزهای قانونی لازم انجام گیرد . لذا بمنظور دریافت مشاوره در خصوص چگونگی اجرای معاینات ادواری سالیانه با ما تماس بگیرید.


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان می باشد.