کنترل بیماری های شغلی


وجود عوامل زیان آور در محیط کار و عدم اقدام مناسب در حذف و یا کاهش میزان آلاینده ها تا رسیدن به میزان مجاز ، می تواند در طولانی مدت موجب بروز بیماریهای مهلک برای کارگران و تحمیل خسارات مادی گزافی برای کارفرما گردد . آگاهی از نوع آلاینده و راهکار مناسب برای مقابله با حذف و یا کاهش آن پس از اندازه گیری عوامل زیان آور از جمله خدماتی است که توسط کارشناسان ما می تواند ارائه گردد .


کنترل بیماری های شغلی-شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان


تمام فعالیت های این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و کلیه حقوق آن متعلق به شرکت فانوس ایمنی نوین سپاهان می باشد.